Over SchuldHulpMaatje

Stichting BOOT werkt nauw samen met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje.

Zie daarvoor hun website: www.schuldhulpmaatje.nl

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De aanpak richt zich erop dat mensen met betrokken vrijwilligers leren hoe zij weer een financieel gezond leven kunnen leiden. Dus geen symptoombestrijding, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn

Met hulp van een maatje zijn mensen succesvoller bij het oplossen van hun financiële problemen.
De vrijwilligers bieden verschillende soorten hulp:

  • Orde brengen in de administratie zodat er overzicht komt.
  • Leren budgetteren;
  • Ondersteuning in een traject van schuldsanering, want het is niet gemakkelijk om dat drie jaar vol te houden;
  • Nazorg na de schuldhulp, om terugval te voorkomen