Over BOOT

Stichting BOOT is in 2011 opgericht door een aantal betrokken Twenteranders die graag wat wilden doen aan het feit dat steeds meer mensen in de problematische schulden kwamen. Het was al langer duidelijk dat alleen het geven van een boodschappenpakket mensen niet uit de schulden bracht, maar dat het daarnaast nodig was en is om mensen te leren inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans te brengen.

Stichting BOOT is een particuliere organisatie die nauw samenwerkt met de gemeente en andere hulpverlenende instanties zoals de woningstichting en maatschappelijk werk, maar ook met de diaconieƫn van de kerken in Twenterand.

Onze maatjes zijn vrijwilligers die uit alle kernen van Twenterand komen.
Ze worden aangestuurd door 2 coƶrdinatoren.

Stichting BOOT

 

Wilt u meer weten en meer lezen?

BOOT Beleidsplan 2023-2026

Jaarverslag Stichting BOOT 2023

Bijlage jaarverslag Stichting BOOT 2023

Resultatenrekening Stichting BOOT 2023

Balans Stichting BOOT 2023

Begroting stichting BOOT 2024

Preventie en Integriteitsbeleid Stichting BOOT