Over BOOT

Stichting BOOT is in 2011 opgericht door een aantal betrokken Twenteranders die graag wat wilden doen aan het feit dat steeds meer mensen in de problematische schulden kwamen.
Het is al langer gesignaleerd dat het geven van een boodschappenpakket mensen niet uit de schulden bracht, maar dat het ook nodig was en is om mensen te leren inkomsten en uitgaven meer met elkaar in balans te brengen.
Stichting BOOT is een particuliere organisatie die nauw samenwerkt met de gemeente en andere hulpverlenende instanties zoals de woningstichting en maatschappelijk werk, maar ook met diaconieƫn van de kerken in Twenterand.
Onze maatjes zijn vrijwilligers die uit alle kernen van Twenterand komen. Ze worden aangestuurd door 2 coƶrdinatoren.

Wilt u meer weten en meer lezen?

BOOT Beleidsplan 2019-2022 definitief

Jaarverslag Stichting BOOT 2020

Jaarrekening Stichting BOOT 2020

Bijlage jaarverslag Stichting BOOT 2020

Preventie en Integriteitsbeleid Stichting BOOT 2020-06-10